Bra att veta om kikare

 

Mest användbara handkikare är de med 3-15x förstoring

- och 20-50 mm frontlins. Med lägre förstoring får man ett större synfält - och bättre närseende. Dvs det avstånd som det är möjligt att få bra skärpa på. Kort närseende är viktigt vid exempelvis fågelskådning. Kikare med större förstoring än 10x gör det svårare att hålla "bilden" stilla.

Sifferkombinationer som 7x50, 8x40, 7x35

- är beskrivning av förstoringsgrad och frontlinsens diameter i mm. 7x50 innebär 7 ggr förstoring ( hur många ggr närmare man upplever att objektet syns i kikaren), linsens diameter är 50 mm. Kombinationer som exempelvis 119 m/1000 m eller liknande anger hur brett synfält du ser i kikaren på ett avstånd av 1000 meter. 


PayPal